Budżet gminy

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 15.12.2023, 09:22
z powodu: dodanie informacji

Wykonanie budżetu gminy Żarów, opinie RIO - wszystkie pliki publikowane w formacie PDF

Rok 2023

 • Uchwała nr XII/16/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/388/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023
 • Uchwała nr XII/17/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023
 • Uchwała nr XII/45/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2022 rok

  Rok 2022
 • Uchwała nr XII/41/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku  w sprawie przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2021 rok
 • Uchwała nr XII/77/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
 • Uchwała nr XII/97/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów projekcie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok
 • Uchwała nr XII/98/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
 • Uchwała nr XII/99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023

Rok 2021

 • Uchwała nr XIII/28/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXV/186/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wielo0letniej Prognozy Finansowej gminy Żarów oraz w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXV/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XII/100/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXV/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021
 • Uchwała nr XII/9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2020 rok
 • Informacja Gminy Żarów za 2020 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)
  + Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020
 • Uchwała nr XII/64/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
 • Uchwała nr XII/88/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
 • Uchwała nr XII/89/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów projekcie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok
 • Uchwała nr XII/90/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022

Rok 2020

 • Uchwała nr XII/100/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
 • Uchwała nr XII/101/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
 • Uchwała nr XII/102/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
 • Uchwała nr XII/12/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów oraz uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XIX/128/2019 z 30 grudnia 2-10 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020.
 • Uchwała nr XII/13/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XIX/128/2019 z 30 grudnia 2-10 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020
 • Uchwała nr XX/34/2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za rok 2019
 • Uchwała nr XXII/66/2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 października 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
 • Uchwała nr XIII/141/2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021
 • Uchwała nr XIII/142/2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów projekcie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
 • Uchwała nr XIII/143/2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Rok 2019

 • Uchwała nr XII/49/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 • Uchwała nr XII/50/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 • Uchwała nr XII/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 w sprawie opinii o projekcie cuhwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
 • Uchwała nr XII/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr IV./19/2018 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019
 • Uchwała nr XII/13/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr IV./18/2018 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz uchwale nr IV/19/2018 z 27 grudnia 2018 roku uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019
 • Uchwała nr XII/31/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2018 rok
 • Uchwała nr XII/64/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2019r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Rok 2018

 • Uchwała nr III/325/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 • Uchwała nr III/326/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 • Uchwała nr III/327/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr III/42/2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/331/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018
 • Uchwała nr III/44/2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/330/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów oraz uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/331/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018
 • Uchwała nr XXI/6/2018 Skkłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2017 rok
 • Uchwała nr XXII/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Żarów obligacji komunalnych emitowanych w wysokości 4.491.00zł na sfinansowanie planowanego defizytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • Uchwała nr XII/38/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
 • Informacja Gminy Żarów za 2018 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)
  + Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018

Rok 2017

 • Uchwała nr III/261/2016 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017
 • Uchwała nr III/262/2016 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defizytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
 • Uchwała nr III/111/2017 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu w 2016 roku
 • Informacja Gminy Żarów za 2016 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
  + Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016

Rok 2016


Rok 2015


Rok2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2007


Rok 2006


Rok 2005


Rok 2004

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.04.2023, 12:59
Dokument oglądany razy: 1 265
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020