Budżet gminy

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 28.12.2020, 15:11
z powodu: dodanie informacji

Wykonanie budżetu gminy Żarów, opinie RIO - wszystkie pliki publikowane w formacie PDF

Rok 2020

Rok 2019

 • Uchwała nr XII/49/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 • Uchwała nr XII/50/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
 • Uchwała nr XII/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 w sprawie opinii o projekcie cuhwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
 • Uchwała nr XII/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr IV./19/2018 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019
 • Uchwała nr XII/13/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr IV./18/2018 z 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz uchwale nr IV/19/2018 z 27 grudnia 2018 roku uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019
 • Uchwała nr XII/31/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2018 rok
 • Uchwała nr XII/64/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2019r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Rok 2018

 • Uchwała nr III/325/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 • Uchwała nr III/326/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
 • Uchwała nr III/327/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr III/42/2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/331/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018
 • Uchwała nr III/44/2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/330/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów oraz uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/331/2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018
 • Uchwała nr XXI/6/2018 Skkłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów za 2017 rok
 • Uchwała nr XXII/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Żarów obligacji komunalnych emitowanych w wysokości 4.491.00zł na sfinansowanie planowanego defizytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • Uchwała nr XII/38/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żarowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
 • Informacja Gminy Żarów za 2018 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)
  + Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018

Rok 2017

 • Uchwała nr III/261/2016 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017
 • Uchwała nr III/262/2016 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defizytu gminy Żarów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
 • Uchwała nr III/111/2017 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu w 2016 roku
 • Informacja Gminy Żarów za 2016 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
  + Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016

Rok 2016


Rok 2015


Rok2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2007


Rok 2006


Rok 2005


Rok 2004

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.10.2020, 13:52
Dokument oglądany razy: 3 476
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020