bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Szkolnej 4 w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Szkolnej 4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
- montaż 3 okien z PCV o wymiarze 1100x1700 z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi,
- obróbka tynkarska ościeży.

3. Termin realizacji zamówienia 14.06.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie
bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 15.05.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2019 10:17
Dokument oglądany razy: 88
Nie podlega Ustawie