bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących pomalowanie zewnętrznej ściany szczytowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących pomalowanie zewnętrznej ściany szczytowej przy ul. Armii Krajowej 23 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- pomalowanie jednej ściany szczytowej zewnętrznej kolorem Nr K11790 według
wzornika kolorów,
- prace towarzyszące.

3. Termin realizacji zamówienia 31.05.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie  bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 24.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.04.2019 08:20
Dokument oglądany razy: 144
Nie podlega Ustawie