bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych przy ul. A. Mickiewicza 10-12

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych przy ul. A. Mickiewicza 10-12
w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- rozbiórka dwóch komórek gospodarczych o powierzchni zabudowy – 89,0m2 i kubaturze – 267,0m3

3. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2019 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania robót.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na
stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 27.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Agata Krawiec – kierownik referatu gospodarki lokalowej tel. 74 8580 591 wew. 383.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.03.2019 08:41
Dokument oglądany razy: 195
Nie podlega Ustawie