bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usługi polegającej na obsłudze szaletu miejskiego przy ulicy Dworcowej w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na obsłudze szaletu miejskiego przy ulicy Dworcowej w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na obsłudze szaletu miejskiego w Żarowie sześć dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od poniedziałku do piątku szalet czynny będzie w godzinach od 1000- 1500. W sobotę szalet czynny będzie w godzinach od 630-1230. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na terenie szaletu, realizacji zakupu środków czystości i narzędzi do utrzymania czystości w zależności od potrzeb oraz zapewnienie pracownika z aktualną książeczką zdrowia.
3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za miesiąc wykonania prac.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 21.12. 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.
7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.
8. W załączeniu druk oferty.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.12.2018 11:35
Dokument oglądany razy: 146
Nie podlega Ustawie