bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych w mieście Żarów.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) usuwanie i unieszkodliwianie zgodnie z przepisami odpadów komunalnych stałych zgromadzonych w koszach ulicznych zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku „Wykaz koszy ulicznych” oraz w miarę potrzeb na polecenie Zamawiającego,
b) sprzątanie miejsc wokół koszy ulicznych po dokonaniu ich opróżnienia i wywozu,
c) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym koszy ulicznych,
d) przynajmniej raz w roku mycie i dezynfekcja koszy ulicznych,
e) obowiązkowo raz w roku malowanie koszy ulicznych, a dodatkowo malowanie na wskazanie Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za jednokrotne opróżnienie kosza ulicznego.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 21.12. 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.
7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.
8. W załączeniu druk oferty oraz wykaz koszu ulicznych na terenie miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.12.2018 11:34
Dokument oglądany razy: 165
Nie podlega Ustawie