bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu dachu budynku wielorodzinnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu dachu budynku wielorodzinnego nr 34 przy ul. Żarowskiej w Imbramowicach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
- wykonanie przedmiaru robót,
- wykonanie STWiOR.

3. Termin realizacji zamówienia: 06.07.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 22.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.06.2018 10:01
Dokument oglądany razy: 243
Nie podlega Ustawie