bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 25.04.2018 09:09 z powodu:

Omyłkowo zamiast instalacji sanitarnej

Wykonanie robót budowlanych remontowych w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Świdnickiej 38/3 w Wierzbnej.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wydzielenie łazienki z płyt GK,.
- prace tynkarskie,
- naprawa podłóg i posadzek,
- przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,
- wykonanie tynków zwykłych,
- instalacja wodno – kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,

3. Termin realizacji zamówienia: 13.07.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót zamieszczonych na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 11.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.04.2018 14:29
Dokument oglądany razy: 209
Nie podlega Ustawie