bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej 3/12 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- przestawienie drzwi wewnętrznych.
- postawienie ścianek działowych z płyt GK,
- naprawa podłóg.
- przetarcie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,
- wykonanie tynków zwykłych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i gazu.

3. Termin realizacji zamówienia: 22.03.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót zamieszczonych na stronie bip@um.zarow.pl,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 08.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.02.2018 10:08
Dokument oglądany razy: 328
Nie podlega Ustawie