bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Zamkowej 4B w Mrowinach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:,

- wykucie bruzd w tynku,
- przewody kabelkowe YDY 3x6 mm,
- przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm,
- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm,
- wypusty dla gniazd wtykowych i wyłączników,
- rozdzielnica mieszkaniowa.

3. Termin realizacji zamówienia 28.02.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót,do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 22.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Lp.

Opis

 

 

 

Jm

Ilość

Koszt

jedn.

Wartość zł

1.

 

 

Wykucie bruzd w tynku

 

m

55,00

 

 

2.

 

 

 

Przewody kabelkowe YDY 3x6 mm2

 

m

30,00

 

 

 

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm

 

m

43,00

 

 

3.

 

 

Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2

 

m

22,00

 

 

4.

 

 

 

Wypusty na gniazda wtykowe

 

szt.

14,00

 

 

5.

 

 

Wypusty na wyłączniki

 

szt.

5,00

 

 

6.

Montaż zabezpieczeń i wyłączników 25A,

 

 

szt.

1,00

 

 

7.

Montaż zabezpieczeń i wyłączników B 16

 

szt.

2,00

 

 

8.

Montaż zabezpieczeń i wyłączników B 10

 

szt.

1,00

 

 

9.

Rozdzielnica mieszkaniowa

 

szt.

1,00

 

 

 

Razem netto zł

 

 

 

 

 

 

Wartość netto …..................................................................

Podatek Vat.8 % …...........................................................

Wartość brutto …...............................................................

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.01.2018 08:24
Dokument oglądany razy: 422
Nie podlega Ustawie