bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 13.12.2017 08:45 z powodu:

zdublowane zapytanie

wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji wody do lokalu mieszkalnego Kalno 16/1

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Żarów, 12.12.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji wody do lokalu mieszkalnego Kalno 16/1.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wymiana instalacji wody z rury PE 40 -10 m
- wykonanie podejścia do baterii i wodomierza z rur PE 16 i 25,

3. Termin realizacji zamówienia 21.12.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót
( do pobrania na BIP Żarów ).
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w
Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer
74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej
ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.


Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 13.12.2017 07:51
Dokument oglądany razy: 279
Nie podlega Ustawie