bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie dokumentacji technicznej wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w ramach rozeznania cenowego rynku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji technicznej wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym o pow. 38 m² przy ul. Rybackiej 33/4 w Żarowie.

1. Zamawiający : Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu wykonawczego w tym kosztorys inwestorski i ofertowy,

3. Termin realizacji zamówienia 12.10.2017 r.

4. Kryterium wyboru i sposobu oceny oferty, jest cena brutto wykonania dokumentacji.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty.

Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w terminie do 15.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału, zawierającego podpis osoby składającej ofertę, e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.09.2017 15:06
Dokument oglądany razy: 327
Nie podlega Ustawie