bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Urząd Miejski w Żarowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. zadania "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej łącznej ilości około 788 494 (-/+ 15%) kWh dla 70 punktów poboru w Gminie Żarów, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Ogłoszenia:

  1. Zmiany w SIWZ (17.11.2011 12:13)
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (17.11.2011 12:15)
  3. Zmiany w SIWZ (18.11.2011 12:51)
  4. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (18.11.2011 12:58)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.11.2011 10:29)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.11.2011 15:19
Dokument oglądany razy: 1220
Podlega Ustawie