bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:51 z powodu:

archiwum

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Krótki opis zamówienia lub zakupu:

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
 • liczba mieszkańców Gminy Żarów wynosi: ok. 11488 osób
 • liczba adresów nieruchomości zamieszkałych, tj. budynków wielolokalowych w których znajduje się co najmniej jeden lokal zamieszkały wynosi 246 szt. oraz budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Żarów wynosi: 1129 szt.

Przedmiot zamówienia bedzie realizowany poprzez:

 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodaroaniem w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, lub instalacji zastępczej.
 2. Organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, oraz opakowań ze szkła
  wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem.
 3. Odbieranie odpadów wielogabarytowych, mebli wraz z ich zagospodarowaniem.
 4. Zapewnienie i utrzymywanie w odpowiednim stanie pojemników do zbierania odpadów zmiesznych.
 5. Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
 6. Utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZO) oraz zagospodarowanie odebranych odpadów.

Ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (10.05.2013 11:30)
 2. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SIWZ + nowy załącznik (06.06.2013 12:17)
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.06.2013 14:18)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2013 14:15
Dokument oglądany razy: 1676
Podlega Ustawie