bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe: wykonanie projektu budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowym w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowym w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 60 A.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. wykonanie projektu wykonawczego w tym kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
  2. potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Termin realizacji zamówienia 6.03.2020 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto wykonania dokumentacji.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 21.01.2020 r. do godziny 15.00:
   • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
   • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
   • faksem na numer 74 30 67 331,
   • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 383.

Do pobrania:

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 13.01.2020 14:16
Dokument oglądany razy: 71
Nie podlega Ustawie