Aktualności/Ogłoszenia

Przyznanie dotacji - informacja

03.02.2021, 13:29

Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie: ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów