Obwieszczenia

Uruchamiam sytezator mowy...

Załączniki:
 1. Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2024 r. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2024 rok (31.01.2024, 15:02) - pobrań: 2 005
 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren w Zastrużu Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2024 rok (31.01.2024, 15:03) - pobrań: 2 315
 3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (31.01.2024, 07:14) - pobrań: 2 405
 4. Informacja o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów (14.02.2024, 10:35) - pobrań: 2 624
 5. Obwieszczenie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa (14.03.2024, 09:04) - pobrań: 1 468
 6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:57) - pobrań: 2 851
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:59) - pobrań: 2 723
 8. Zawiadomienie/obwieszczenie o wstrzymaniu wydania decyzji - kopalnia Siedlimnowice - RiOŚ.6220.6.2023 (27.02.2024, 15:29) - pobrań: 2 455
 9. Obwieszczeni/zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowej - RiOŚ.6220.2.2024 (11.03.2024, 11:18) - pobrań: 3 050
 10. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu (...) uchwały (...) w sprawie zmiany uchwały (...) w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza (...) (18.03.2024, 11:19) - pobrań: 1 383
 11. Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.1.2024 - w sprawie wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (28.03.2024, 11:38) - pobrań: 1 426
 12. NGPiL.6721.2.2024 - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (17.04.2024, 10:36) - pobrań: 1 252
 13. RiOŚ.6220.6.2023 - Zawiadomienie/obwieszczenie - bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu (17.04.2024, 13:49) - pobrań: 1 209
 14. RiOŚ.6220.1.2024 - zawiadomienie o wstrzymaniu biegu braku opinii RDOŚ - farma fotowoltaiczna (30.04.2024, 11:52) - pobrań: 1 202
 15. RiOŚ.6220.2.2024 - zawiadomienie o wstrzymaniu biegu braku opinii RDOŚ - farma fotowoltaiczna (30.04.2024, 11:55) - pobrań: 1 210
 16. RiOŚ.6220.2.2024 - Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Daicel (15.05.2024, 14:52) - pobrań: 1 032
 17. RiOŚ.6220.6.2023 - zawiadomienie OBWIESZCZENIE o wstrzymaniu biegu terminów brak opinii RDOŚ kopalnia Siedlimowice (21.05.2024, 14:04) - pobrań: 925
 18. RiOŚ.6220.1.2024 -Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach El-WIND (24.05.2024, 13:31) - pobrań: 954
 19. RiOŚ.6220.2.2024 - obwieszczenie o wydanej decyzji i udpostępnieniu treści decyzji (06.06.2024, 14:52) - pobrań: 779
 20. RiOŚ.6220.2.2024 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (06.06.2024, 14:53) - pobrań: 748
 21. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (12.06.2024, 10:08) - pobrań: 710
 22. RiOŚ.6220.6.2024 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (13.06.2024, 10:19) - pobrań: 706
 23. RiOŚ.6220.6.2024 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (13.06.2024, 10:18) - pobrań: 667
 24. RiOŚ.6220.1.2024 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ElWind (19.06.2024, 15:05) - pobrań: 346
 25. RiOŚ.6220.1.2024 - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych - ElWind (19.06.2024, 15:06) - pobrań: 329
 26. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - nieruchomość w Mrowinach (21.06.2024, 12:53) - pobrań: 329
 27. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12.07.2024, 11:32) - pobrań: 122
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.01.2024, 15:00
Dokument oglądany razy: 19 185
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020