Obwieszczenia

Załączniki:
 1. Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2024 r. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2024 rok (31.01.2024, 15:02) - pobrań: 877
 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren w Zastrużu Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2024 rok (31.01.2024, 15:03) - pobrań: 982
 3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (31.01.2024, 07:14) - pobrań: 1 053
 4. Informacja o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów (14.02.2024, 10:35) - pobrań: 1 025
 5. Obwieszczenie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa (14.03.2024, 09:04) - pobrań: 397
 6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:57) - pobrań: 1 097
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:59) - pobrań: 1 043
 8. Zawiadomienie/obwieszczenie o wstrzymaniu wydania decyzji - kopalnia Siedlimnowice - RiOŚ.6220.6.2023 (27.02.2024, 15:29) - pobrań: 956
 9. Obwieszczeni/zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowej - RiOŚ.6220.2.2024 (11.03.2024, 11:18) - pobrań: 1 087
 10. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu (...) uchwały (...) w sprawie zmiany uchwały (...) w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza (...) (18.03.2024, 11:19) - pobrań: 337
 11. Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.1.2024 - w sprawie wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (28.03.2024, 11:38) - pobrań: 282
 12. NGPiL.6721.2.2024 - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (17.04.2024, 10:36) - pobrań: 1
 13. RiOŚ.6220.6.2023 - Zawiadomienie/obwieszczenie - bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu (17.04.2024, 13:49) - pobrań: 2
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.01.2024, 15:00
Dokument oglądany razy: 6 305
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020