Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2023 zaprasza do współpracy:
- radcę prawnego*
- psychologa*
- terapeutę uzależnień*
- terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków*
* - osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (...)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4211.28.2022.HP

o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia, poboru i odprowadzania wód

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.:982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2 obręb Żarów, miasto Żarów” (...)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni we Wrocławiu - WR.ZUZ.5.4210.462.2022.MO

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (...) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (...)

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego - wybory uzupełniające

(...) z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu wyborczym nr 3 (...)

Określenie właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

POSTANOWIENIE NR 16/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Żarowie

Preferencyjny zakup węgla

Gmina Żarów informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego na podstawie Art. 34 ust. 1. Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Nabór wniosków - opieka wytchnieniowa

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 221 833
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020