Elektroniczna skrzynka podawcza

Uruchamiam sytezator mowy...

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

- założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
- posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów lub posiadanie profilu zaufanego, który także umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone
 5. Adres: /7m83lsnv1i/skrytka

~ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ~

~ Strona Profilu Zaufanego ~

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:22
Dokument oglądany razy: 10 254
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020