Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów

Obwieszczenie

(...) Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów (...)”

Zawiadomienie - obwieszczenie

(...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów. (...)

Zawiadomienie - obwieszczenie

Dotyczy: planowanego przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów i powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 938/4 obręb Żarów, przy ul. Przemysłowej 10, 58-130 Żarów

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowannia wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy w sprawie powołania  rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych  ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów  nakazanych przez te organy, Burmistrz Miasta Żarów ogłasza przyjmowanie do 20 sierpnia 2021 r.  wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 30 196
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020