Wybory Samorządowe 2024 - Sejmik/Powiat/Rada/Burmistrz

Uruchamiam sytezator mowy...

Na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

Załączniki:
 1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych (31.01.2024, 13:31) - pobrań: 2 702
 2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 17 listopada 2023 roku - liczby wybieranych radnych (05.02.2024, 11:42) - pobrań: 2 346
 3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (05.02.2024, 11:44) - pobrań: 2 694
 4. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 stycznia 2024 r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (05.02.2024, 12:36) - pobrań: 3 225
 5. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (09.02.2024, 10:12) - pobrań: 3 104
 6. Zarządzenie Nr 25/2024w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, burmistrzów w dniu 7 kwietnia 2024 (20.02.2024, 11:06) - pobrań: 1 978
 7. Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie: ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu (14.03.2024, 07:11) - pobrań: 1 134
 8. Zmiana postanowienia w sprawie podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (22.02.2024, 11:01) - pobrań: 2 724
 9. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (23.02.2024, 10:35) - pobrań: 3 550
 10. Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żarów (27.02.2024, 12:15) - pobrań: 1 810
 11. POSTANOWIENIE NR 142/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (27.02.2024, 12:16) - pobrań: 2 101
 12. POSTANOWIENIE NR 143/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (27.02.2024, 12:16) - pobrań: 2 389
 13. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 28 lutego 2024 roku o czasie pracy do dnia 04 marca 2024 roku (29.02.2024, 11:45) - pobrań: 1 492
 14. Obwieszczenie - granice obwodów, siedziby obwodowych komisji, możliwość głosowania korespondencyjnego (04.03.2024, 13:30) - pobrań: 1 372
 15. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 04 marca 2024 roku o czasie pracy do dnia 14 marca 2024 roku (05.03.2024, 09:16) - pobrań: 1 364
 16. Obwieszczenie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych (05.03.2024, 11:35) - pobrań: 1 389
 17. Informacja Komisarza o losowaniach do OKW w dniu 13 marca 2024 (11.03.2024, 11:16) - pobrań: 2 636
 18. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów (15.03.2024, 08:12) - pobrań: 1 146
 19. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2024 roku o czasie pracy do dnia 27 marca 2024 roku (15.03.2024, 09:44) - pobrań: 1 128
 20. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu nr 12 (15.03.2024, 17:38) - pobrań: 1 151
 21. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 (15.03.2024, 17:39) - pobrań: 1 185
 22. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z losowania i nadania numerów list kandydatów (15.03.2024, 17:41) - pobrań: 1 171
 23. POSTANOWIENIE NR 172/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żarów (18.03.2024, 13:21) - pobrań: 1 207
 24. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żarowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 07:29) - pobrań: 1 144
 25. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Żarów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 11:42) - pobrań: 1 113
 26. POSTANOWIENIE NR 194/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (21.03.2024, 07:57) - pobrań: 1 046
 27. Materiały dla OKW do pobrania (21.03.2024, 08:41) - pobrań: 1 104
 28. POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w dniu 26 marca 2024 r. (szkolenie) SALA NARAD (II piętro pokój 19) (25.03.2024, 12:12) - pobrań: 1 051
 29. Zmiany w składach OKW (27.03.2024, 07:18) - pobrań: 1 106
 30. Rozkłady jazdy - dowóz do lokali w dniu wyborów (27.03.2024, 08:17) - pobrań: 1 039
 31. Informacja MKw o dyżurach (04.04.2024, 07:23) - pobrań: 1 091
 32. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej (19.04.2024, 12:29) - pobrań: 880
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.02.2024, 11:50
Dokument oglądany razy: 28 056
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 30.01.2024