Obwieszczenia

Uruchamiam sytezator mowy...

Załączniki:
 1. Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2024 r. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2024 rok (31.01.2024, 15:02) - pobrań: 1 966
 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren w Zastrużu Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2024 rok (31.01.2024, 15:03) - pobrań: 2 273
 3. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (31.01.2024, 07:14) - pobrań: 2 352
 4. Informacja o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów (14.02.2024, 10:35) - pobrań: 2 560
 5. Obwieszczenie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa (14.03.2024, 09:04) - pobrań: 1 418
 6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:57) - pobrań: 2 799
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - GK.6220.2.2023 (27.02.2024, 10:59) - pobrań: 2 662
 8. Zawiadomienie/obwieszczenie o wstrzymaniu wydania decyzji - kopalnia Siedlimnowice - RiOŚ.6220.6.2023 (27.02.2024, 15:29) - pobrań: 2 406
 9. Obwieszczeni/zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowej - RiOŚ.6220.2.2024 (11.03.2024, 11:18) - pobrań: 2 995
 10. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu (...) uchwały (...) w sprawie zmiany uchwały (...) w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza (...) (18.03.2024, 11:19) - pobrań: 1 346
 11. Zawiadomienie/obwieszczenie - RiOŚ.6220.1.2024 - w sprawie wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (28.03.2024, 11:38) - pobrań: 1 388
 12. NGPiL.6721.2.2024 - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (17.04.2024, 10:36) - pobrań: 1 230
 13. RiOŚ.6220.6.2023 - Zawiadomienie/obwieszczenie - bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu (17.04.2024, 13:49) - pobrań: 1 180
 14. RiOŚ.6220.1.2024 - zawiadomienie o wstrzymaniu biegu braku opinii RDOŚ - farma fotowoltaiczna (30.04.2024, 11:52) - pobrań: 1 169
 15. RiOŚ.6220.2.2024 - zawiadomienie o wstrzymaniu biegu braku opinii RDOŚ - farma fotowoltaiczna (30.04.2024, 11:55) - pobrań: 1 186
 16. RiOŚ.6220.2.2024 - Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Daicel (15.05.2024, 14:52) - pobrań: 991
 17. RiOŚ.6220.6.2023 - zawiadomienie OBWIESZCZENIE o wstrzymaniu biegu terminów brak opinii RDOŚ kopalnia Siedlimowice (21.05.2024, 14:04) - pobrań: 899
 18. RiOŚ.6220.1.2024 -Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach El-WIND (24.05.2024, 13:31) - pobrań: 921
 19. RiOŚ.6220.2.2024 - obwieszczenie o wydanej decyzji i udpostępnieniu treści decyzji (06.06.2024, 14:52) - pobrań: 751
 20. RiOŚ.6220.2.2024 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (06.06.2024, 14:53) - pobrań: 716
 21. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (12.06.2024, 10:08) - pobrań: 675
 22. RiOŚ.6220.6.2024 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (13.06.2024, 10:19) - pobrań: 678
 23. RiOŚ.6220.6.2024 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (13.06.2024, 10:18) - pobrań: 631
 24. RiOŚ.6220.1.2024 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ElWind (19.06.2024, 15:05) - pobrań: 323
 25. RiOŚ.6220.1.2024 - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych - ElWind (19.06.2024, 15:06) - pobrań: 302
 26. Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - nieruchomość w Mrowinach (21.06.2024, 12:53) - pobrań: 308
 27. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12.07.2024, 11:32) - pobrań: 90
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.01.2024, 15:00
Dokument oglądany razy: 18 755
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020