Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-AB.7840.2.4.2022.JT

(...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę (...) gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Radkowice-Żarów (...)

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.747.17.2022.BZK

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej (...) pn.: „budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach Zadania I. „Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów” (...)

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok

Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2022 r.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2022
Obowiązuje od 01.01.2022 do aktualizacji

Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren w Zastrużu
Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2022 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2022
Obowiązuje od 01.01.2022 do aktualizacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Żarów wraz z załącznikami


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 132 362
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020