bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana wyglądu

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

tel. 748580 084

fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30

wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.45

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie

98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
tel. 074 8580 591, burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
tel. 74 8580 591, g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
tel. 74 8580 591, sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
tel. 74 8580 591, skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Aktualności

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13.12.2018

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu na rzece Tarnawka w granicach działki nr 745, 746 obręb Buków, gmina Żarów i działki nr 275/3 obręb Wawrzeńczyce, gmina Mietków oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. przepustu na rzece Tarnawka na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Strzegomki.

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

06.12.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Konsultacje w sprawie statutu sołectw

05.12.2018

W związku z przygotowaniem projektu uchwały (w formie zarządzenia) Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Żarów, określających organizację i zakres działania, mającym się stać aktem prawa miejscowego, koniecznym jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

Wyniki konsultacji

31.10.2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Podstawowa wysokość dotacji, statystyczna liczba dzieci i wskaźnik zwiększajacy

31.10.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z póżn. zm.) ogłasza się...Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.11.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 5 177