bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 22

Zarządzenia 2012

 • Zarządzenie nr 3/2012
  w sprawie:
  utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 5/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, ogłoszonych na dzień 19 lutego 2012 roku
 • Zarządzenie nr 11/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 12/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 14/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 16/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rokOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.02.2012
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 575