Zarządzenia 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 30.04.2021, 10:59
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 5/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 6/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 9/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
 • Zarządzenie nr 14/2021
  w sprawie:
  powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 18/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 20/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Miasta Żarów z  dnia  02  czerwca  2016  roku  w  sprawie  refundacji dla pracowników Urzędu  Miejskiego w Żarowie  pracujących  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Zarządzenie nr 22/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 29/2021
  w sprawie:
  powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
 • Zarządzenie nr 30/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
  i gminy Żarów oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
 • Zarządzenie nr 31/2021
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2021 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 32/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 • Zarządzenie nr 37/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 39/2021
  w sprawie:
  zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Żarowie i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego „Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK)” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Zarządzenie nr 40/2021
  w sprawie:
  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania
 • Zarządzenie nr 41/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 43/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia i realizacji przez Gminę Żarów akcji promocyjnej pn. „PAKA DLA NIEMOWLAKA”
 • Zarządzenie nr 44/2021
  w sprawie:
  Polityki antykorupcyjnej w Gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 58/2021
  w sprawie:
  ustalenia  dni  wolnych   od  pracy  w  2021  roku,  przysługujących  za  święta przypadające w wolne soboty dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.04.2021, 11:15
Dokument oglądany razy: 2 157
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021