Zarządzenia 2021

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 23.02.2021, 13:26
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 5/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 6/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 9/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie
 • Zarządzenie nr 14/2021
  w sprawie:
  powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 18/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 20/2021
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 97/2016 Burmistrza Miasta Żarów z  dnia  02  czerwca  2016  roku  w  sprawie  refundacji dla pracowników Urzędu  Miejskiego w Żarowie  pracujących  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Zarządzenie nr 22/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.02.2021, 14:03
Dokument oglądany razy: 2 714
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021