2024

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:10
z powodu:

dodanie informacji

 • Zarządzenie nr 1/2024
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2024

  w sprawie: przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Zarządzenie nr 3/2024
  w sprawie:
  ustalenia godzinowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów • Zarządzenie nr 5/2024
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 7/2024
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 9/2024

  w sprawie: ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowejZarządzenie nr 10/2024
  w sprawie: ogłoszenia naboru oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku


 • Zarządzenie nr 14/2024
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze –   ds podatku VAT
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.01.2024, 14:00
Dokument oglądany razy: 207
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2024