2024

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 17.01.2024, 10:23
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2024
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2024
  w sprawie: przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2024
  w sprawie:
  ustalenia godzinowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 5/2024
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2024 rok
 • Zarządzenie nr 10/2024
  w sprawie: ogłoszenia naboru oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM Sudety Sp. z o. o.  z siedzibą w Kłodzku
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.01.2024, 10:21
Dokument oglądany razy: 197
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2024