2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 27.02.2023, 14:42
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2023
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2023
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 8a/2023
  w sprawie:
  powołania Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzenie nr 10/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2023 rok
 • Zarządzenie nr 11/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 15/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 15a/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 17/2023
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2023/2024
 • Zarządzenie nr 18/2023
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2023
 • Zarządzenie nr 21/2023
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2023 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 23/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.02.2023, 12:26
Dokument oglądany razy: 731
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023