Zarządzenia 2021

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.01.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 5/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 9/2021
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2021 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 10/2021
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.01.2021, 09:02
Dokument oglądany razy: 428
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021