Wybory Sejm/Senat 2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 30.01.2024, 14:29
z powodu:

zmiana wyborów

Załączniki:
 1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych (31.01.2024, 13:31) - pobrań: 2 787
 2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 17 listopada 2023 roku - liczby wybieranych radnych (05.02.2024, 11:42) - pobrań: 2 407
 3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (05.02.2024, 11:44) - pobrań: 2 756
 4. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 30 stycznia 2024 r. o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (05.02.2024, 12:36) - pobrań: 3 303
 5. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (09.02.2024, 10:12) - pobrań: 3 178
 6. Zarządzenie Nr 25/2024w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, burmistrzów w dniu 7 kwietnia 2024 (20.02.2024, 11:06) - pobrań: 2 013
 7. Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie: ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu (14.03.2024, 07:11) - pobrań: 1 166
 8. Zmiana postanowienia w sprawie podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (22.02.2024, 11:01) - pobrań: 2 801
 9. Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (23.02.2024, 10:35) - pobrań: 3 645
 10. Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Żarów (27.02.2024, 12:15) - pobrań: 1 848
 11. POSTANOWIENIE NR 142/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (27.02.2024, 12:16) - pobrań: 2 135
 12. POSTANOWIENIE NR 143/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie (27.02.2024, 12:16) - pobrań: 2 421
 13. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 28 lutego 2024 roku o czasie pracy do dnia 04 marca 2024 roku (29.02.2024, 11:45) - pobrań: 1 512
 14. Obwieszczenie - granice obwodów, siedziby obwodowych komisji, możliwość głosowania korespondencyjnego (04.03.2024, 13:30) - pobrań: 1 393
 15. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 04 marca 2024 roku o czasie pracy do dnia 14 marca 2024 roku (05.03.2024, 09:16) - pobrań: 1 386
 16. Obwieszczenie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych (05.03.2024, 11:35) - pobrań: 1 413
 17. Informacja Komisarza o losowaniach do OKW w dniu 13 marca 2024 (11.03.2024, 11:16) - pobrań: 2 679
 18. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów (15.03.2024, 08:12) - pobrań: 1 180
 19. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2024 roku o czasie pracy do dnia 27 marca 2024 roku (15.03.2024, 09:44) - pobrań: 1 157
 20. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu nr 12 (15.03.2024, 17:38) - pobrań: 1 182
 21. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 (15.03.2024, 17:39) - pobrań: 1 215
 22. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z losowania i nadania numerów list kandydatów (15.03.2024, 17:41) - pobrań: 1 202
 23. POSTANOWIENIE NR 172/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żarów (18.03.2024, 13:21) - pobrań: 1 239
 24. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żarowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 07:29) - pobrań: 1 165
 25. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Żarów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 11:42) - pobrań: 1 145
 26. POSTANOWIENIE NR 194/2024 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (21.03.2024, 07:57) - pobrań: 1 071
 27. Materiały dla OKW do pobrania (21.03.2024, 08:41) - pobrań: 1 128
 28. POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w dniu 26 marca 2024 r. (szkolenie) SALA NARAD (II piętro pokój 19) (25.03.2024, 12:12) - pobrań: 1 077
 29. Zmiany w składach OKW (27.03.2024, 07:18) - pobrań: 1 129
 30. Rozkłady jazdy - dowóz do lokali w dniu wyborów (27.03.2024, 08:17) - pobrań: 1 071
 31. Informacja MKw o dyżurach (04.04.2024, 07:23) - pobrań: 1 111
 32. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej (19.04.2024, 12:29) - pobrań: 905
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.08.2023, 14:42
Dokument oglądany razy: 23 622
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 10.08.2023