Plan zamówień

To jest archiwalna wersja strony z dnia . Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Żarów w roku 2020

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (Roboty budowlane, Dostawy, Usługi)

Tryb zamówienia publicznego

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęścia postępownia

1.

Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych

usługa

Przetarg nieograniczony

420 000,00 zł

IV kw 2020

2.

Zimowe utrzymanie dróg

usługa

Przetarg nieograniczony

259 000,00 zł

IV kw 2020

3.

Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

usługa

Przetarg nieograniczony

2 640 000,00 zł

IV kw 2020

4.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

III kw 2020

5.

Dowóz uczniów do szkół

usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

III kw 2020

6.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

III kw 2020


Załączniki:
  1. Plan zamówień do pobrania (10.05.2021, 14:46) - pobrań: 16
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:10
Dokument oglądany razy: 1 988
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020