Wzory formularzy

Uruchamiam sytezator mowy...

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1

Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Żarowie. 

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

UWAGA!
• W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.

 • IR-1
  Informacja o gruntach
 • ZIR-1
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZIR-2
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIR-3
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 • DL-1
  Deklaracja na podatek leśny
 • ZDL-1
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZDL-2
  Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • IL-1
  Informacja o lasach
 • ZIL-1
  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZIL-2
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIL-3
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 • IN-1
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • ZIN-1
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZIN-2
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIN-3
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 • DN-1
  Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZDN-2
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • DR-1
  deklaracja na podatek rolny
 • ZDR-1
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu
 • ZDR-2
  Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:48
Dokument oglądany razy: 6 914
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020