Wzmocnienie ściany fundamentowej budynku socjalnego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie

Ta strona z dnia 19.02.2021, 08:20 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 01.02.2021, 08:48
Data zakończenia zapytania: 12.02.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 12.02.2021, 10:00

W imieniu Gminy Żarów zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego nie przekraczającego  wartości 130.000 złotych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm. art. 4 pkt. 8 – prawo zamówień publicznych), dotyczącego wzmocnienia ściany fundamentowej budynku socjalnego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bukowie przy ul. Lipowej 25, działka 239/4 odręb Buków, inwestor Gmina Żarów.

Załączniki do pobrania:
- przekroje,
- plan sytuacyjny obiektu,
- szczegóły konstrukcyjne,
- wycinkowy rzut przyziemia, fundamentów,
- projekt budowlany

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Ofertę proszę przesłać do dnia 12 lutego 2021 roku do godz. 10:00 na adres mailowy gczk.zarow@um.zarow.pl.
Proszę o przesłanie oferty z ceną brutto na wykonanie w/w usługi.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.02.2021, 08:48
Dokument oglądany razy: 310