Wykonanie usługi polegającej na zamiataniu ulic bocznych na terenie miasta Żarów

Informacja opublikowana: 02.05.2021, 19:56
Data zakończenia zapytania: 06.05.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 06.05.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na zamiataniu ulic bocznych na terenie miasta Żarów.  

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis zadania:  mechaniczne zamiatanie bocznych ulic na terenie miasta Żarów
Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności w okresie od  dnia 7 maja 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. w ilości:
• w miesiącach maj 2021 r. – październik 2021  r. -  raz w tygodniu na terenie miasta Żarów ulice gminne (zał. do zapytania)
• w okresie od listopada 2021 r - do grudnia 2021 r. - dwa razy w miesiącu na terenie miasta Żarów (zał. do zapytania ).
Zamiatanie w miesiącach zimowych odbywać się będzie na polecenie Zamawiającego w okresach bez zalegającego śniegu i występującego mrozu.

3. Termin realizacji zamówienia: 07.05.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za jeden kilometr jednostronnego mechanicznego zamiatania ulicy.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 06.05. 2021 r. do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego
w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 06.05.2021 r. godz. 15.00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 06.05.2021 r. do godz 15.00).
c/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
 
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.05.2021, 19:56
Dokument oglądany razy: 46