Wykonanie usługi polegającej na mechanicznym zamiataniu głównych ulic na terenie miasta Żarów

Ta strona z dnia 26.03.2021, 13:55 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 12.03.2021, 12:34
Data zakończenia zapytania: 18.03.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 18.03.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na mechanicznym zamiataniu głównych ulic na terenie miasta Żarów

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis zadania: mechaniczne zamiatanie głównych ulic na terenie miasta Żarów
-   Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności w okresie od  dnia 20 marca  2021r.  do 31 grudnia 2021 r. w ilości:
• w miesiącach marcu 2021 r. - dwa razy w miesiącu na terenie miasta Żarów (zał. do zapytania),
• w miesiącach kwiecień 2021 r. – październik 2021   r. -  raz w tygodniu na terenie miasta Żarów ulice gminne (zał. do zapytania - bez ulicy Chrobrego)
• w okresie od listopada 2021 r - do grudnia 2021 r. - dwa razy w miesiącu na terenie miasta Żarów (zał. do zapytania ).
Zamiatanie w miesiącach zimowych odbywać się będzie na polecenie Zamawiającego w okresach bez zalegającego śniegu i występującego mrozu.

3. Termin realizacji zamówienia: 20.03.2021 r. - 31.12.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena  netto za jeden kilometr jednostronnego mechanicznego zamiatania ulicy.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 18.03. 2021 r. do godz. 15. 00 do Urzędu Miejskiego
w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 18.03.2021 r. godz. 15.00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.dzialowski@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 18.03.2021 r. do godz 15.00).

7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

8. W załączeniu druk oferty.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.03.2021, 12:34
Dokument oglądany razy: 250