Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, tj. piwnica, klatka schodowa i pomieszczenia strychowe w budynku mieszkalnym

Ta strona z dnia 26.03.2021, 13:55 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 08.03.2021, 14:41
Data zakończenia zapytania: 15.03.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 15.03.2021, 15:15

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, tj. piwnica, klatka schodowa i pomieszczenia strychowe w  budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Sikorskiego w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a- wykonanie bruzd ,ułożenie przewodów i zatynkowanie około 60mb
b- ułożenie przewodu w rurkach na strychu około 20mb
c-montaż plafonów  szt. 11
d-wykonanie 4 punktów wyłączników
e-montaż rozdzielnicy i przeniesienie układu pomiarowego
f-wykonanie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego przy wejściu do budynku
g-wykonanie pomiarów, protokołu i schematu
h- prace porządkowe w tym wywiezienie powstałego gruzu

3. Termin realizacji zamówienia 23.04.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  15.03.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego ( liczy się data wpływu ),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.03.2021, 14:41
Dokument oglądany razy: 289