Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej dla lokalu mieszkalnego

Ta strona z dnia 27.05.2021, 09:53 została usunięta
Z powodu: przeniesienie do archiwum
Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 05.06.2020, 09:46
Data zakończenia przetargu: 16.06.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.06.2020, 16:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej dla lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Wrocławskiej 6A w Łażanach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- gniazda wtykowe pt – 16 szt.,

- przewód YDY 3 x 2,5 mm2, mb ~ 80,

- przewód YDY 3 x1,5 mm2, mb ~ 40,

- rozdzielnica ( wyłącznik różnicowo-prądowy + 8 obwodów ),

- prace towarzyszące.

3. Termin realizacji zamówienia 06.07.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 16.06.2020 r. do godziny 15.00:

    • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    • faksem na numer 74 30 67 331,

    • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


- druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.06.2020, 09:46
Dokument oglądany razy: 2 717