Zapytania ofertowe

Tytuł zamówienia:Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę dwóch okien drewnianych na okna z pcv - I.7021.14.1.2024
Opublikowane:29.01.2024, 14:23
Zakończenie:05.02.2024, 15:00
Rozstrzygnięcie:05.02.2024, 15:00

Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę dwóch okien drewnianych na okna z pcv - I.7021.14.1.2024

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę dwóch okien drewnianych na okna z pcv w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż dwóch wyeksploatowanych okien drewnianych,
- montaż dwóch okien z PCV o współczynniku przenikania cieplnego 0,9 W/m2K i wymiarach według stolarki istniejącej, tj. 115 x 170 cm, według kształtu, koloru i podziałów sąsiedniej istniejącej stolarki okiennej z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  
- obróbka tynkarska ościeży,
- wywóz powstałego gruzu i śmieci.

3. Termin realizacji zamówienia 29.03.2024 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  5.02.2024 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.11.2020, 12:38
Dokument oglądany razy: 129 601
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 10.11.2020