Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu mieszkalnego

Ta strona z dnia 11.03.2021, 11:25 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 24.02.2021, 12:47
Data zakończenia zapytania: 03.03.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 03.03.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 1 w Łażanach przy ul. Strzegomskiej 2.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż wyeksploatowanych drzwi i futryny,
- montaż drzwi płytowych zewnętrznych i futryny,
- obróbka tynkarska ościeża.

3. Termin realizacji zamówienia 31.03.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  3.03.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.02.2021, 12:47
Dokument oglądany razy: 309