Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 4 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym

Ta strona z dnia 19.02.2021, 08:20 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 22.01.2021, 15:14
Data zakończenia zapytania: 27.01.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 27.01.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 4 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Myśliwskiej 6 w Mrowinach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
    a. demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
    b. montaż 4 okien z PCV o wymiarach: 100 x 130 cm z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi,
    c. obróbka tynkarska ościeży. 

3. Termin realizacji zamówienia 15.03.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  27.01.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Załączniki:
  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców - 22.01.2021 (22.01.2021, 15:15) - pobrań: 277
  2. Wyniki zapytania (01.02.2021, 08:21) - pobrań: 263
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.01.2021, 15:14
Dokument oglądany razy: 713