Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z pcv w lokalu mieszkalnym

Informacja opublikowana: 11.06.2021, 14:24
Data zakończenia zapytania: 18.06.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 18.06.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z pcv w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Armii Krajowej 41 w Żarowie (pustostan).

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
- montaż 3 okien z PCV o wymiarze 90x135 z nawietrznikami
 i parapetami wewnętrznymi,
  - obróbka tynkarska ościeży.
3. Termin realizacji zamówienia 23.07.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  18.06.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.06.2021, 14:24
Dokument oglądany razy: 26