Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 2 okien drewnianych na okna z PCV

Ta strona z dnia 11.03.2021, 11:25 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 19.02.2021, 08:19
Data zakończenia zapytania: 24.02.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 24.02.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 2 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Ogrodowej 10 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a. demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
b. montaż 2 okien z PCV o wymiarach: 95 x 130 cm z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznym,
c. obróbka tynkarska ościeży. 

3. Termin realizacji zamówienia 31.03.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b. ofertę należy złożyć w terminie do  24.02.2021 r. do godziny 15.00:
 ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
 ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego ( liczy się data wpływu ),
 ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
 ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.02.2021, 08:19
Dokument oglądany razy: 340