Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w dwóch pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego

Ta strona z dnia 06.05.2021, 10:02 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 16.04.2021, 12:40
Data zakończenia zapytania: 20.04.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 20.04.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w dwóch pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie nowych gładzi szpachlowych na sufitach (dopuszcza się wykonanie sufitów podwieszanych systemowych)  (26,00m2 i 19,00m2) i na ścianach (45,61m2 i 37,52m2) w dwóch pomieszczeniach Urzędu, istniejący tynk drapany typu "kornik",
- malowanie ścian i sufitów ( farby do ścian zapewnia Zleceniodawca ),
- montaż 1 drzwi między-pokojowych ( drzwi dostarcza Zleceniodawca ),
- wybicie otworu drzwiowego w istniejącej wnęce,
- zakup i montaż 2 drzwi wejściowych do pomieszczeń 90x200cm w 3 klasie wytrzymałości mechanicznej, wg wzoru ( kolor do uzgodnienia z Zleceniodawcą ) + ościeżnica z opaską maskującą,
- prace zabezpieczające i towarzyszące,
- wywiezienie powstałego gruzu i śmieci.

3. Termin realizacji zamówienia 21.05.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  20.04.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
       ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.04.2021, 12:40
Dokument oglądany razy: 131