Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki w pomieszczeniu kuchni (10,66m2) w lokalu mieszkalnym

Ta strona z dnia 06.05.2021, 10:02 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 16.04.2021, 11:25
Data zakończenia zapytania: 22.04.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 22.04.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki w pomieszczeniu kuchni (10,66m2) w lokalu mieszkalnym Nr 1 przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie uwarstwienia podłogi na gruncie:
- demontaż istniejącej podłogi i posadzki,
- wylewka z chudego betonu,
- izolacja pozioma ( 2 warstwowa ),
- styropian,
- wylewka z betonu B20,
- podkład pod panele – pianka z folią,
- montaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi,
- prace towarzyszące,
- wywiezienie powstałego gruzu.

3. Termin realizacji zamówienia 11.06.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  22.04.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
       ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.04.2021, 11:25
Dokument oglądany razy: 108