Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki w dwóch pokojach (31,20m/kw) w lokalu mieszkalnym

Ta strona z dnia 08.12.2020, 19:15 została usunięta
Z powodu: zakończenie
Informacja opublikowana: 16.11.2020, 14:40
Data zakończenia zapytania: 23.11.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 23.11.2020, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki w dwóch pokojach ( 31,20m2 ) w lokalu mieszkalnym Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Mrowinach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie uwarstwienia podłogi na gruncie:
- demontaż istniejącej podłogi i posadzki,
- izolacja pozioma ( 2 warstwowa ),
- wylewka z chudego betonu,
- styropian,
- wylewka z betonu B20,
- podkład pod panele – pianka z folią,
- montaż paneli podłogowych,
- prace towarzyszące,
- wywiezienie powstałego gruzu.
3. Termin realizacji zamówienia 21.12.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  23.11.2020 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.11.2020, 14:40
Dokument oglądany razy: 467