Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki oraz dwukrotne malowanie ścian w jednym pomieszczeniu w budynku Urzędu Miejskiego

Ta strona z dnia 19.02.2021, 08:20 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 27.01.2021, 13:26
Data zakończenia zapytania: 03.02.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 03.02.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie podłogi i posadzki (14,35m2) oraz dwukrotne malowanie ścian (34,00m2) w jednym pomieszczeniu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż istniejącej posadzki (wykładzina pcv)
- wykonanie wylewki samopoziomującej,
- montaż paneli podłogowych na piance wraz z listwami przypodłogowymi,
- dwukrotne malowanie ścian (farby do ścian zapewnia Zleceniodawca),
- montaż kratki wentylacyjnej,
- naprawa ościeżnicy drzwiowej ,
- wywiezienie powstałego gruzu.

3. Termin realizacji zamówienia 26.02.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  3.02.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.01.2021, 13:26
Dokument oglądany razy: 362