Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie modułowej, akustycznej ścianki przesuwnej o wymiarach: szer. 500cmxwys. 260cm, zamontowanej w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie

Ta strona z dnia 19.02.2021, 08:21 została usunięta
Z powodu: zakończenie/archiwizacja
Informacja opublikowana: 08.02.2021, 15:08
Data zakończenia zapytania: 10.02.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 10.02.2021, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie modułowej, akustycznej ścianki przesuwnej o wymiarach: szer. 500cm x wys. 260cm, zamontowanej w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
W/w pomieszczenie mieści się na ostatniej kondygnacji budynku-stropodach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie projektu ścianki mobilnej,
- produkcja, dostawa i montaż układu jezdnego i parkowania,
- produkcja, dostawa i montaż modułowych laminowanych elementów ścianki,
w tym drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach 80/200cm, w kolorze uzg. z Zamawiającym,
- uporządkowanie terenu prac,
- gwarancja na w/w prace.

W załączeniu:
- fragment inwentaryzacyjnego rzutu Sali Narad  wraz z propozycją montażu ścianki mobilnej,
- dokumentacja fotograficzna.

- Oferta powinna zawierać wszystkie ewentualne elementy pomocnicze służące do zamontowania ścianki.
- Wykonanie wszystkich prac budowlanych należy przeprowadzić w uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Miejskiego z uwagi na fakt wykonywania prac w trakcie godzin pracy urzędu.

3. Termin realizacji zamówienia 28.05.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  10.02.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> pliki do pobrania

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.02.2021, 15:08
Dokument oglądany razy: 313